ÖRÜNTÜ

ÖRÜNTÜ
Boş bırakılan örüntüleri tamamlayalım.
• 3, 6, 12, 24, ——, ——, ——, ——, 768

• 2, 4, 8, 16, ——, ——, ——, 256
• 1, 3, 6, 10, ——, ——, 28, 36
• 1, 1, 2, 3, ——, ——, ——, 21
• 26, 78, 234, 702, ——, ——, 18 954
• 6, 24, 20, 80, 76, 304, ——
• 22, 66, 69, 207,——, ——, 633
4 9 8 2 0 7 3
Rakamlarını birer kez kullanarak;
• Yazılabilecek yedi basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek yedi basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek yedi basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek yedi basamaklı en küçük çift doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek altı basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek altı basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek altı basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?
• Yazılabilecek altı basamaklı en küçük çift doğal sayı kaçtır?
PROBLEM ÇÖZELİM
1. 2, 5, 7, 0, 8, 1, 4 ve 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük doğal sayı ..............................’dir.
2. “Elli üç milyon elli üç” doğal sayısının rakamlarla yazılışı .....................’tur.
3. 4 132 405 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri farkı ..................’dur.
4. 265 doğal sayısından başlayıp ileriye doğru dokuzar sayarsak altıncı sırada hangi doğal sayısını söyleriz.
5. 596 105 154 doğal sayısında birler ve milyonlar bölüklerindeki rakamların toplamlarının birbirine bölümü ......................’dir.
6. 96 ile 124 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?
7. (5 x .................) + (...... x 10 000) +
(7 x 1 000 000) + (...... x 1) şeklinde çözümlenen doğal sayı .................... ‘dir.
8. 7604 - 12 001 - 379 - 6 000 211 - 27 505 doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü sayı ................ olur.
9. 62 119 > H > 736 555 sıralamasında H’nin yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların onlar basamaklarındaki rakamlar ............... ve ..................’dir
10. 387 ile 1973 sayıları arasında kaç doğal sayı vardır
11. 458’den 10 324’e kadar kaç doğal sayı vardır?
12. 263 ile 547 sayılarının ortasındaki sayı kaçtır?
13. Ardışık 4 doğal sayının toplamı 3266’dır. En büyük doğal sayı kaçtır?
14. Aralarında dörder fark bulunan 6 doğal sayının toplamı 228’dir. En küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır?
15. 876 354 sayısının yüz binler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde sayının değerinde nasıl bir değişme olur?
16. 243□857 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 35’tir. “□” yerine kaç gelmelidir?

17. On binler basamağında 4, onlar basamağında 2 rakamı olan altı basamaklı en büyük çift doğal sayı ile binler basamağında 5 rakamı olan dört basamaklı en küçük tek doğal sayının farkı kaçtır?
18. 200 metre uzunluğundaki bir sokağın her iki tarafına 10 metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bu iş için kaç fidan gereklidir?
19. 60 metre uzunluğundaki kumaş, 4 metrelik eş parçalara ayrılıyor. Bu iş için kaç kesim yapılmıştır?
7 12 17
11 16 21
15 20 ?
21. Toplamları 118, farkları 46 olan iki doğal sayıdan büyük olanı kaçtır?
22. 70 metre uzunluğundaki bir ip, biri diğerinden 5 metre uzun olacak şekilde 5 parçaya ayrılacaktır. En uzun parçanın uzunluğu kaç metre olur?
23. Ardışık dört çift doğal sayının toplamı 476’dır. Baştan ikinci sayı kaçtır?
24. 9◊◊4 dört basamaklı doğal sayısında “◊◊” ların basamak değerleri toplamı 770 ise bu sayı kaçtır?
25. 130 > a > 15 sıralamasında a yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır
26. 3, 7, 0, 9, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılacak beş basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır?
27. 289 386 574 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri farkı kaçtır?
29. 3 + ● = 18, ● – ◊ = 6, □ + ● = 23 olduğuna göre; (◊ x □ ) – ●= ?
30. 500 metrelik yolun bir kenarına 25 metre aralıklarla kaç elektrik direği dikilebilir?
31. Tek sıra halinde dizilen öğrencilerden Hakan baştan 2., Abdullah sıranın tam ortasındadır.Aralarında 9 kişi olduğuna göre bu dizide kaç öğrenci vardır
32. Zeynep, Suna ve Melike’nin kütleleri toplamı 115 kg’dır. Suna’nın kütlesi Zeynep’ ten 6 kg fazla, Melike’den 7 kg eksiktir. Melike’nin kütlesi kaç kilogramdır?
34. Onlar basamağında 7 rakamı olan üç basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır?
35. Birler basamağındaki rakamları 6 olan iki basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların birbirine bolumu kaçtır?
36. 875 843 doğal sayısında tekrar eden 8 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
37. 190 367 doğal sayısında 9 ve 3 rakamlarının basamak değerlerinin birbirine bölümü kaçtır?
38. 768mn : 25 şeklindeki kalansız bölme işleminde “mn”nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
39. 541 876 doğal sayısının basamaklarındaki en büyük ve en küçük rakamların basamak değerleri çarpımı kaçtır?
40. 65 248, 65 482, 65 842, 65 428 doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa hangisi baştan ikinci sıraya yazılır?
41. (2 x 10 000) + (5 x 10) + (7 x 1) + (4 x 1000) şeklinde çözümlenen doğal sayı hangisidir?
42.               24 - 29 - 35 - 42 - 50        örüntüsü hangi sayı ile devam etmelidir?
43. “7 - 21 - 25 - 75 - 79 - 237 - ?” örüntüsündeki kurala göre “?” yerine gelecek sayı hangisidir?
44. 36 201 785 doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?
45. 213 doğal sayısından başlayıp geriye doğru 15 eksilterek sayarsak 4. sırada hangi doğal sayıyı söyleriz?

46. 75 ile 91 arasında kaç çift doğal sayı vardır?
47. 4, 8, 0, 5, 2 rakamları kullanılarak yazılacak beş basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?

48. İki basamaklı doğal sayıları yazarken kaç tane “7” rakamı kullanılmaktadır?

49. 4978 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarsak hangi sayıyı elde ederiz?

50. 24 48 43 86 81 örüntüsü hangi sayı ile devam etmelidir?

51. 72 369 doğal sayısının birler bölüğündeki rakamların çarpımı kaçtır?

52. 144 ile 130 doğal sayıları arasında kaç tek doğal sayı vardır?
53. 8 rakamının sağ tarafına 5 tane sıfır yazıldığında oluşan doğal sayının okunuşu kaçtır?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !